ฐานข้อมูลป่าชุมชน > เขตอนุรักษ์หัวโนนจาน พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า


เขตอนุรักษ์หัวโนนจาน พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า

จ.ขอนแก่น


ป่าชุมชนเขตอนุรักษ์หัวโนนจาน พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


ส่วนนี้คือกิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชน
ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกป่า


สำรวจคาร์บอน

สำรวจคาร์บอน

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนจัดการไฟป่า

แผนจัดการไฟป่า

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่นเขตอนุรักษ์หัวโนนจาน พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า
เขตอนุรักษ์หัวโนนจาน พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า
เขตอนุรักษ์หัวโนนจาน พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า

หมู่ 7 หมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ ตำบล เมืองเพีย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น


การบริหารจัดการป่าชุมชน
  • อื่นๆ (ที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน)
  • มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยหมู่บ้านเอง
  • มีแผนการจัดการป่าชุมชน อนุมัติเมื่อปี 2565 (จัดทำแผนทุกปี ป่าชุมชนยังไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานใด)

คณะกรรมการป่าชุมชน 12 คน

ชาย

7 คน

หญิง

5 คน

การมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนในชุมชน

แกนนำสตรี

แกนนำสตรี 5 คน

แกนนำเยาวชน

แกนนำเยาวชน 2 คน

ทรัพยากรที่โดดเด่น

ต้นไม้, พันธุ์ไม้ ต้นจาน กระโดนน้ำ
ดอกไม้, ไม้ดอก บึงบัว
ภูเขา -
ถ้ำ -
สัตว์ป่า นกน้ำ หิ่งห้อย
แหล่งน้ำ, น้ำตก แก่งละว้า   

ของดีป่าชุมชน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เห็ดตับเต่า พฤษภาคม-สิงหาคม
สมุนไพร -
น้ำผึ้ง ทั้งปี
หน่อไม้ ทั้งปี
ผักคันจอง กรกฎาคม-พฤศจิกายน
ผักกระโดนน้ำ กุมภาพันธ์-มิถุนายน
ผักตบชวาไทย ทั้งปี
ไหลบัว ทั้งปี
สายบัว ทั้งปี
ใบบัวบก ทั้งปี
ผักลืมผัว ตุลาคม-มกราคม
ปลาขาวสร้อย ทั้งปี
ไข่มดแดง พฤษภาคม-มิถุนายน
ไม้ไผ่ลวก พฤษภาคม-ธันวาคม
ปลาส้ม ทั้งปี
เสื่อจากไหลแปรรูป ทั้งปี
ข้อมูลป่าชุมชน
  • เป็นชนิด ป่าบึงน้ำจืด
  • พื้นที่ 36 ไร่
  • มีการใช้น้ำจากป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์
  • อื่นๆ
ข้อมูลแปลง

จำนวน 1 แปลง

  • แปลงที่ 1 : ก่อตั้งเมื่อปี 2550 อนุมัติเมื่อปี
หมู่บ้านที่ร่วมดูแลป่าชุมชน

1 หมู่บ้าน


หมู่ 7 หมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ ตำบล เมืองเพีย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน
ครัวเรือน
ชาติพันธุ์


ช่องทางการติดต่อชุมชน

ชื่อ: ณภาวรรณ ผิวขม
เบอร์โทร: 0877517367
ที่อยู่: ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เว็บไซต์:
Facebook:
Line ID: