ผลผลิตและบริการกิจกรรมปลูกป่า

ปลูกป่า

กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกป่านั้นสำคัญกับการจัดการป่า ทั้งเพื่อการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมและการสร้างผลผลิตจากป่าให้เพิ่มขึ้นตามความต้องการ ชุมชนหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเป็นประจำทุกปี โดยองค์กรภายนอกและผู้สนใจสามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรมได้
สำรวจคาร์บอน

สำรวจคาร์บอน

สำรวจคาร์บอน

ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ป่าที่สำคัญแหล่งหนึ่งในการทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ป่าชุมชนหลายแห่งมีการสำรวจคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งแบบดำเนินการโดยชุมชนเอง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและวิชาการ รวมถึงทำเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้
สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นคือขุมทรัพย์ที่สามารถค้นพบในป่าของประเทศไทย รวมถึงในป่าชุมชน ป่าชุมชนหลายแห่งมีการสำรวจความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ที่พบ โดยเราสามารถมาร่วมเรียนรู้และร่วมดูแลสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายร่วมกัน
แผนจัดการไฟป่า

แผนจัดการไฟป่า

แผนจัดการไฟป่า

ไฟป่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศป่า หากมีการจัดการที่ดี ไฟป่าจะไม่สร้างความเสียหาย วิธีที่ชุมชนใช้จัดการไฟป่ามีตั้งแต่การทำแนวกันไฟป่า การลดเชื้อเพลิง การเฝ้าระวังและระงับไฟ ซึ่งงานเหล่านี้มักเป็นการรวมแรงรวมพลังของคนในชุมชน หากสนใจร่วมสนับสนุนการจัดการไฟป่าของชุมชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ในฐานข้อมูลของเรา
วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

เพราะป่าต้องหล่อเลี้ยงชีวิต การสร้างธุรกิจขนาดย่อมของชุมชนเพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่านั้นจะทำให้คนท้องถิ่นมีกำลังในการดูแลและรักษาป่าต่อไปได้ วิสาหกิจชุมชนของป่าชุมชนนั้นมีทั้งผลิตภัณฑ์ของป่าไม้และสินค้าแปรรูปต่างๆ มากมายที่รอให้ทุกคนได้มาอุดหนุน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชุมชนหลายแห่งนั้นมีความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาธรรมชาติ และทำกิจกรรมกับชุมชนได้ ถือเป็นอีกทางเลือกของการท่องเที่ยวที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับช่วยสนับสนุนป่าชุมชนได้
ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่น

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของคนที่อาศัยพึ่งพิงอยู่กับป่านั้นมีความน่าสนใจและความพิเศษที่พบหาได้ยากในปัจจุบัน แต่หลายชุมชนยังคงสืบทอดประเพณีเหล่านี้ การมาร่วมอนุรักษ์และสัมผัสกับประเพณีที่พาให้เราได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติเช่นนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าลองทั้งนี้ การจะส่งเสริมให้ป่าชุมชนมีผลผลิตและบริการที่ดีให้พวกเราใช้ประโยชน์กันได้อีกนานๆ ปัจจัยสำคัญคือการทำแผนการจัดการป่าของชุมชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือวางแผนการดูแลและใช้ประโยชน์ รวมถึงการสนับสนุนจากพวกเราทุกคนในการร่วมซื้อสินค้า เลือกท่องเที่ยวในป่าชุมชน และร่วมบริจาคเงินให้แก่ป่าชุมชนที่สนใจ เพื่อให้คนในชุมชนมีกำลังใจและมีทุนในการดูแลรักษาป่าเพื่อพวกเราทุกคนของดีจากชุมชน


หน่อไม้ป่า

หน่อไม้ป่า

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่า

สมุนไพร

สมุนไพร

ไม้ไผ่

ไม้ไผ่

เห็ด

เห็ด

พืชผักและผลไม้ป่า

พืชผักและผลไม้ป่า

สัตว์/แมลง

สัตว์/แมลง

ไข่มดแดง

ไข่มดแดง