ฐานข้อมูลป่าชุมชน > บ้านพร้าว


บ้านพร้าว

จ.สระแก้ว


ป่าชุมชนบ้านพร้าว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ชุมชนร่วมใจ ป่าไม้หลากหลาย สมุนไพรมากมี เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นคลังอาหาร เป็นโรงพยาบาลคอยรักษา อาหารมากมี เช่น หน่อโจด หน่อหวาย เห็ดตามฤดูกาล เส้นทางสะดวกอยู่ใกล้ชุมชน ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับป่าชุมชนบ้านพร้าวของเรา


ส่วนนี้คือกิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชน
ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกป่า

สำรวจคาร์บอน

สำรวจคาร์บอน

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนจัดการไฟป่า

แผนจัดการไฟป่า

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่นบ้านพร้าว
บ้านพร้าว
บ้านพร้าว

หมู่ 1 หมู่บ้าน พร้าว ตำบล วัฒนานคร อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว


การบริหารจัดการป่าชุมชน
  • ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562
  • มีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562
  • มีแผนการจัดการป่าชุมชน อนุมัติเมื่อปี 2564 (อยู่ระหว่างการอนุมัติจากกรมป่าไม้ )

คณะกรรมการป่าชุมชน 26 คน

ชาย

12 คน

หญิง

14 คน

การมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนในชุมชน

แกนนำสตรี

แกนนำสตรี 21 คน

แกนนำเยาวชน

แกนนำเยาวชน 1 คน

ทรัพยากรที่โดดเด่น

ต้นไม้, พันธุ์ไม้ ประดู่, ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง
ดอกไม้, ไม้ดอก ตะแบก, อินทนิล
ภูเขา -
ถ้ำ -
สัตว์ป่า งู กระต่าย เต่า กระแต
แหล่งน้ำ, น้ำตก บ่อน้ำขนาดประมาณ 30 ไร่   

ของดีป่าชุมชน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เห็ดโคน พฤษภาคม-ตุลาคม
เห็ดระโงก พฤษภาคม-ตุลาคม
เห็ดเผาะ พฤษภาคม-ตุลาคม
สาวน้อยร้อยผัว พฤษภาคม-ตุลาคม
นมสาว ทั้งปี
บัวบก พฤษภาคม-ตุลาคม
น้ำผึ้ง ทั้งปี
หน่อไม้ป่า พฤษภาคม-พฤศจิกายน
ผักกาด พฤษภาคม-ตุลาคม
ผักหวาน พฤษภาคม-ตุลาคม
กระเจียว พฤษภาคม-ตุลาคม
จิ้งหรีด พฤษภาคม-ตุลาคม
จิ้งเหลน พฤษภาคม-ตุลาคม
กิ้งก่า ทั้งปี
ไข่มดแดง พฤษภาคม-ตุลาคม
ไม้ไผ่ ทั้งปี
ประดู่ ทั้งปี
หว้า ทั้งปี
ยางพลวง ทั้งปี
ยางนา ทั้งปี
ข้อมูลป่าชุมชน
  • เป็นชนิด ป่าเต็งรัง
  • พื้นที่ 994 ไร่
ประเภทเอกสารสิทธิ์
  • นสล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง)
ข้อมูลแปลง

จำนวน 2 แปลง

  • แปลงที่ 1 : ก่อตั้งเมื่อปี 2530 อนุมัติเมื่อปี 2562
  • แปลงที่ 2 : ก่อตั้งเมื่อปี 2530 อนุมัติเมื่อปี 2562
หมู่บ้านที่ร่วมดูแลป่าชุมชน

1 หมู่บ้าน


หมู่ 1 หมู่บ้าน พร้าว ตำบล วัฒนานคร อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

จำนวนประชากร ชาย 750 คน หญิง 750 คน
520 ครัวเรือน
ชาติพันธุ์ ไทย


ช่องทางการติดต่อชุมชน

ชื่อ: ทวนธง เกิดแก้ว
เบอร์โทร: 0871348232
ที่อยู่: 425 ที่1 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เว็บไซต์:
Facebook: ป่าชุมชนบ้านพร้าว
Line ID: 0871348232