ฐานข้อมูลป่าชุมชน > บ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน


บ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

จ.น่าน


ป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิถีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำใช้เศรษฐกิจพอเพียง


ส่วนนี้คือกิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชน
ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกป่า

สำรวจคาร์บอน

สำรวจคาร์บอน

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนจัดการไฟป่า

แผนจัดการไฟป่า

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่นบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
บ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
บ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

หมู่ 2 หมู่บ้าน ศรีบุญเรือง ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน


การบริหารจัดการป่าชุมชน
  • อื่นๆ (อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562)
  • มีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562
  • มีแผนการจัดการป่าชุมชน อนุมัติเมื่อปี 0 (อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกรมป่าไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562)

คณะกรรมการป่าชุมชน 15 คน

ชาย

13 คน

หญิง

2 คน

การมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนในชุมชน

แกนนำสตรี

แกนนำสตรี 5 คน

แกนนำเยาวชน

แกนนำเยาวชน 1 คน

ทรัพยากรที่โดดเด่น

ต้นไม้, พันธุ์ไม้ ไผ่ข้างหลามกาบแดง ไผ่ไร่ สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ประดู่ หมีเหม็น
ดอกไม้, ไม้ดอก ดอกพรรษา
ภูเขา -
ถ้ำ -
สัตว์ป่า ไก่ป่า, หมูป่า,กระรอก,อีเห็น
แหล่งน้ำ, น้ำตก ต้นน้ำ 3 สาย   

ของดีป่าชุมชน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หลินจือแดง กรกฎาคม-ตุลาคม
รางจืด ทั้งปี
มะขามป้อม ทั้งปี
น้ำผึ้ง มีนาคม-เมษายน
หน่อไม้ พฤษภาคม-มิถุนายน
พืชผักและผลไม้ ทั้งปี
ไก่ป่า ทั้งปี
หมูป่า ทั้งปี
ไข่มดแดง มีนาคม-เมษายน
ไม้ไผ่ ทั้งปี
ถ่าน -
ข้าวหลามกาบแดง กรกฎาคม-กันยายน
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ทั้งปี
ข้อมูลป่าชุมชน
  • เป็นชนิด ป่าเบญจพรรณ
  • เป็นชนิด ป่าไผ่
  • เป็นชนิด ป่าดิบเขา
  • พื้นที่ 536 ไร่
  • มีการใช้น้ำจากป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์
  • ป่าสงวนแห่งชาติ
ข้อมูลแปลง

จำนวน 1 แปลง

  • แปลงที่ 1 : ก่อตั้งเมื่อปี 2535 อนุมัติเมื่อปี
หมู่บ้านที่ร่วมดูแลป่าชุมชน

1 หมู่บ้าน


หมู่ 2 หมู่บ้าน ศรีบุญเรือง ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน

จำนวนประชากร ชาย 300 คน หญิง 293 คน
162 ครัวเรือน
ชาติพันธุ์ -


ช่องทางการติดต่อชุมชน

ชื่อ: นางสาวณภารี เตชัชะเสนา
เบอร์โทร: 0869408863
ที่อยู่: หมู่บ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
เว็บไซต์:
Facebook: https://www.facebook.com/SriboonreangSantisuk
Line ID: